INSCHRIJFFORMULIER CURSUSJAAR 2019

Het formulier graag volledig invullen; wij nemen dan spoedig contact met u op.

Cursussen starten vanaf zaterdag 9 maart, woensdag 13 maart en donderdag 14 maart.

Ik schrijf me graag in voor de volgende cursus (maak een keuze)


Algemene voorwaarden

  • Alle cursussen dienen vooraf betaald te zijn, of in twee termijnen waarvan de eerste termijn voor aanvang van de eerste les en het tweede termijn uiterlijk eind januari 2019.
  • U bent definitief ingeschreven op het moment dat uw betaling op onze rekening ontvangen is. Er vindt geen restitutie plaats voor gemiste lessen. 
  • Indien uw betaling niet tijdig voor aanvang van de cursus is ontvangen, behoudt Altraitalia  zich het recht voor de gereserveerde plaats aan derden te vergeven.
  • Een cursus kan maximaal uit 7 deelnemers bestaan. Wanneer het maximaal aantal cursisten voor een cursusgroep is bereikt zullen wij zo snel mogeijk contact met U opnemen en eventuele andere opties met U bespreken. 
  • Een cursist mag zich terugtrekken tot 24 uur voor aanvang van de cursus. Het cursusgeld  wordt dan geretourneerd.      

Wijze van betaling:
Bedragen zijn te voldoen op rekeningnummer NL 17 INGB 0000 870677 ten name van Altraitalia (niet onder A.Murmura!)  onder vermelding van cursusniveau, totaalbedrag/termijnbedrag en naam van de cursist(e).

Welke cursus kies ik?
Op onze website onder Taalcursussen vindt u de verschillende niveaus en de daarbij behorende uitleg. Zo kunt u de juiste keuze maken.